เผย ปชช. รู้ข้อมูลจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านทางเว็บไซต์ 27.3%

สสช

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พ.ศ. 2556 พบว่า ประชาชนทราบข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  มีสัดส่วนสูงสุด คือ  63.4% รองลงมา ได้แก่ การจัดงานแสดงสินค้า OTOP 57.3%  ระบบจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านทางไปรษณีย์  31.4%  ส่วนระบบจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านทางเว็บไซต์  และโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP) ประชาชนทราบข้อมูล/ข่าวสาร มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ  27.3% และ 27.1% ตามลำดับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s