7 ขั้นตอน จัดการข้อมูลขนาดใหญ่

7ขั้นตอน

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ขนาดใหญ่ ด้วยโซลูชั่นรูปแบบใหม่ๆที่ไม่ได้จำกัดแค่เพียงฐานข้อมูลหลักเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องพิจารณาเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้น

ก่อนอื่นความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่ในมุมมองของผม หมายถึง เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติใหม่ๆ ที่สามารถรวบรวม ประมวลผล ค้นหา และจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งแบบที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เมื่อบริษัทต่างๆ มีแผนพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจแล้ว การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจนั้นประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ 7 ข้อ ดังนี้

1.การรวบรวมข้อมูล : ข้อมูลจะได้รับการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีการกระจายอยู่ทั่วไปในหลายๆจุด ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง และแต่ละจุดจะมีการประมวลผลชุดย่อยของข้อมูลควบคู่กันไป

2.การประมวลผลข้อมูล : ระบบจะใช้การทำงานแบบคู่ขนานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อประมวลผลข้อมูลในแต่ละจุดอย่างรวดเร็ว ต่อจากนั้น ในแต่ละจุดจะได้รับข้อมูลในรูปแบบของชุดข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านการจัดการทั้งจากคน (ในกรณีของการวิเคราะห์) หรือเครื่อง (ในกรณีของการตีความผลลัพธ์ขนาดใหญ่)

3.การจัดการข้อมูล : หลายครั้งที่ผลการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่มีความแตกต่างกันซึ่งมาจากระบบการประมวลผลที่แตกต่างกัน จึงทำให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับความเข้าใจ การระบุประเภท การอธิบายประกอบ การจัดระเบียบ และการถูกตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัย

4.การวัดผลข้อมูล : หลายบริษัทวัดผลระดับของข้อมูลที่สามารถผสานรวมเข้ากับพฤติกรรรมของลูกค้าหรือบันทึกของข้อมูลได้ เมื่อระดับของการผสานรวมหรือการแก้ไขข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงควรกำหนดประเภทของการวัดผลและการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อความต้องการทางด้านธุรกิจ

5.การใช้งานข้อมูล : การใช้ข้อมูลควรสอดคล้องกับความต้องการที่มีอยู่เพื่อการประมวลผลข้อมูล เช่น หากต้องการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์เพียงไม่กี่ร้อยเทราไบต์ ควรจะมีการจัดการข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความจำเป็นในการซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติม จากนั้นควรจะมีกฎในการจัดการวิธีการเข้าถึงข้อมูลและอัพเดตสื่อสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จะมีความสำคัญเทียบเท่ากับการเข้าถึงข้อมูลระหว่างเครื่องด้วยกัน (machine-to-machine)

6.การจัดเก็บข้อมูล : เมื่อ “ข้อมูลในรูปแบบบริการ” (data-as-a-service) มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของข้อมูลยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวและยังคงแวดล้อมไปด้วยโปรแกรมมากมายหรือไม่ และไม่ว่าข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บไว้สำหรับการประมวลผลในรูปของแบทช์ระยะสั้นหรือการเก็บรักษาข้อมูลระยะยาวด้วยโซลูชั่น การจัดเก็บข้อมูลควรที่จะได้รับการจัดการอย่างครอบคลุมทั้งหมด

7.การควบคุมข้อมูล : การควบคุมข้อมูลรวมถึงนโยบายและการกำกับดูแลข้อมูลจากมุมมองทางด้านธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับขั้นตอนการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งหกข้อก่อนหน้านี้ได้เช่นกัน

แนวทางของขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ นั้น จะช่วยควบคุมดูแลพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่จำเป็นต้องได้รับการควบคุมตามการใช้งานที่แท้จริง มิฉะนั้น อาจเกิดความไม่พอใจจากกลุ่มผู้ใช้งาน และยังนำไปสู่การลงทุนที่มากจนเกินไปอีกด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s